VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Cửa Âm Phủ Không Thắng Được Hội Đó

Ma-thi-ơ 16:13-20; Ê-phê-sô 6:13
Pastor Michael Faber
C:7/6/2014; 426 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 14:57:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16, Ê-phê-sô 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16, Ê-phê-sô 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France18905.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)50
2Tin Đồn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
3Tiếp Nhận Lời Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Cho Chúng Ta (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
5Chúa Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.