VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Trên Cả Thứ Tha

Ma-thi-ơ 5:44-45
Mục Sư Hoàng Siêu
C:7/20/2014; 1241 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 23:41:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.


SốKhách từMới xem
1, France4276.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)41
2Sống Trong Vinh Quang Hay Chết Trong Tội Lỗi (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Một Gia Đình Di Dân (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Lời Mời Ân Cần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.