VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Quyền Năng Để Truyền Đạo

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2656 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 15:55:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5.

Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc (US Và CA).


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US256.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)5
2Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Vật Bất Trị (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Tin Lành cho kẻ nghèo (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.