VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Tiếng Chúa Gọi

Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/3/2014; 1397 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 17:12:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Thẩm Quyền Nhà Vua.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4044.95 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trung Tín Được Nhấc Lên Cao (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Yêu Người Lân Cận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Thực Chất Của Niềm Hi Vọng (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Đeo Đuổi Điều Tốt Nhất (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)1
5Trở Về Nhà (Mục Sư Mã Phúc Thạch)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.