VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Lu-ca 4:42-5:11

Lu-ca 4:42-5:11
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/2/2001; 1388 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 17:55:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc (US Và CA).


SốKhách từMới xem
1, Thailand7297.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)4
2Thời Gian: Món Quà Giới Hạn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Đừng Để Gió Cuốn Đi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Tâm Địa Kẻ Ác (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ đốc nhân II (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.