VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Sự Cứu Rỗi Vĩ Đại (Phần 1)

Rô-ma 8:28-30; Rô-ma 3:21-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/17/2014; 409 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:31:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 8, Rô-ma 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 8, Rô-ma 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, Germany1053.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
2Tôi Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Những Hiểu Biết Cần Thiết (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
4Tìm Gặp Được Chúa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Biết Mình Được Yêu (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.