VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Dâng Hiến Bằng Trọn Cả Tấm Lòng

Mác 12:41-44
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/24/2014; 748 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/18/2020 9:36:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 12.

Website, Hội Thánh Báp-tít Escondido.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.