VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Dâng Hiến Bằng Trọn Cả Tấm Lòng

Mác 12:41-44
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/24/2014; 749 xem 18 lưu
Xem lần cuối 0.44 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 12.

Website, Hội Thánh Báp-tít Escondido.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.