VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Sự Cứu Rỗi Vĩ Đại (Phần 2)

Rô-ma 8:1-17; Rô-ma 8:23-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/24/2014; 433 xem 1 lưu
Xem lần cuối 58.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 8, Rô-ma 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 8, Rô-ma 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, , US58.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)33
2Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Khi Nào Tận Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chúa Là Vầng Đá Cứu Chuộc Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.