VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ

Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ

2 Cô-rinh-tô 2:12-16
Pastor Michael Proud
C:7/27/2014; 693 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 16:21:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6631.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)26
2Ca Ngợi, Cảm Tạ Chúa Đảo Ngược Nghịch Cảnh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)8
3Hô-sa-na (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)3
4Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Gia Đình Cơ Đốc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.