VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ

Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ

2 Cô-rinh-tô 2:12-16
Pastor Michael Proud
C:7/27/2014; 668 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 22:12:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, China8030.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)4
2Cuối Năm Tính Sổ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Điểm Khởi Đầu Để Bước Lên Cao (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Hãy Tôn Kính Cha Mẹ (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1
5Sẵn Sàng Chờ Đón Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.