VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ

Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ

2 Cô-rinh-tô 2:12-16
Pastor Michael Proud
C:7/27/2014; 693 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.86 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.91 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)21
2Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Cách Chúa Định Tội (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Bài Học Từ Tháp Ba Bên (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
5Sự Bình An Của Chúa Cho Tín Nhân (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.