VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Việc Chúa Và Lời Chúa

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/31/2014; 639 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 14:21:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Hội Thánh Báp Tít Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France12488.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thời Gian: Món Quà Giới Hạn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)6
2Chiêm Ngưỡng Vinh Quang Chúa, Trở Nên Giống Hình Ảnh Ngài (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
3Nhìn Như Chúa Thấy (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Cam Kết Hay Phàn Nàn (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Sự Sáng Đến Trần Gian (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.