VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Việc Chúa Và Lời Chúa

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/31/2014; 657 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 15:36:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Hội Thánh Báp Tít Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore19508.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lời Hứa Của Chúa Tăng Sức Sống (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Năm Mới Với Lời Chúa (Phần 2) (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Chúng ta cần Lửa từ Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.