VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Mở Cửa Thiên Đàng

Ma-thi-ơ 23:13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/7/2014; 524 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 14:22:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US111.69 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Chúa Dẫn Dắt Mỗi Ngày (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
2Biết Ơn Chúa: Vâng Giữ Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Được Đổi Mới Luôn? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Ngày Chúng Ta Chào Đời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Vâng Phục (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.