VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Mở Cửa Thiên Đàng

Ma-thi-ơ 23:13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/7/2014; 524 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.84 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.89 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhìn Lại Để Đi Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Người Nam Tài Đức (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sống Lời Hứa Và Giữ Lời Hứa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Bằng Chứng Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.