VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Chiên Tan Lạc Và Mùa Gặt Trúng

Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/7/2014; 1398 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 15:31:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Thẩm Quyền Nhà Vua.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2718.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
2Đừng Cậy Vào Việc Làm Lành Lành Dữ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Chăm Sóc Gia Đình (Mục Sư Phan Minh Hội)3
4Sứ Điệp Sau Cùng (Mục Sư Trương Văn Tốt)2
5Tặng Phẩm Không Kể Xiết (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.