VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Chiên Tan Lạc Và Mùa Gặt Trúng

Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/7/2014; 1430 xem 15 lưu
Xem lần cuối 0.27 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Thẩm Quyền Nhà Vua.


SốKhách từMới xem
1, , US0.32 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ê-li-mê-léc Rời Bết-lê-hem (Mục Sư Trần Hữu Thành)2
2Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Ban Đầu: Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.