VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Chiên Tan Lạc Và Mùa Gặt Trúng

Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/7/2014; 1399 xem 13 lưu
Xem lần cuối 0.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Thẩm Quyền Nhà Vua.


SốKhách từMới xem
1, , US1.05 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cứ Tin (Mục Sư Đỗ Đình Song)5
2Không Thể Làm Một Mình (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Chúa Đem Chúng Ta Trở Lại (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
4Từng Lời Nói (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Bởi Vì Chúa Sống (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.