VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Sự Cam Kết

Nê-hê-mi 9:38-10:36
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/7/2014; 957 xem 26 lưu
Xem lần cuối 36.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nê-hê-mi 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nê-hê-mi 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, China36.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)36
2Tài Khoản Trên Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Nhẫn Nại Trước Hoạn Nạn (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Tôi Được Phước (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.