VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Hầu Việc Chúa Với Thái Độ Nào?

1 Cô-rinh-tô 12:12-27​
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/7/2014; 655 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 1:11:37
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US458.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)6
2Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Hội Thánh Tha Thứ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.