VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Hầu Việc Chúa Với Thái Độ Nào?

1 Cô-rinh-tô 12:12-27​
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/7/2014; 691 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 11:59:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Chicago, IL, US8496.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bí Quyết Hoàn Tất Đại Mạng Lệnh (Mục Sư Hồ Hiếu Hạ)2
2Để Lại Gì Cho Người Sau? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
3Trưởng Thành Trong Thử Thách (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
4Đóng Cửa Để Ma Quỷ Không Thể Tấn Công - Thờ Hình Tượng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Được Cứu Chuộc Bởi Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.