VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lời Chúa Cho Chính Tôi

Lời Chúa Cho Chính Tôi

Thi-thiên 119
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:9/14/2014; 1403 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 20:46:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 119.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 119.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France4686.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cơ Đốc Nhân Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
2Dấu Hiệu Của Sự Bội Đạo Trong Ngày Sau Rốt (Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn)2
3Mọi Dân Được Phước Nhờ Con (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)1
4Trách Nhiệm Của Mỗi Con Cái Chúa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)1
5Một Lòng Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.