VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp Tem

Công-vụ các Sứ-đồ 10:44-48
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 313 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 2:53:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1, France11541.69 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)50
2Khi Thế Giới Tôi Sụp Đổ (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Tình Yêu Bốn Không (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Học và Hành Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Hãy Vùng Dậy (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.