VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Biết Chúa Qua Kinh Thánh

Lu-ca 24:44-49; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/28/2014; 539 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 13:55:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24, Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24, Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France6787.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)28
2Để Anh Chị Em Cũng Được Thông Công Với Chúng Tôi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)5
3Niềm Vui Thờ Phượng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Đấng Không Thay Đổi Cho Thế Giới Thay Đổi (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Bày Tỏ Về Mình (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.