VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Chúa Sống Lại

Ma-thi-ơ 28:1-8; Mác 16:6; Lu-ca 24:5-6
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 3524 xem
Xem lần cuối 11/17/2019 17:15:40
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28, Mác 16, Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28, Mác 16, Lu-ca 24.

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Thailand3075.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
2Trăn Trở (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Phán Xét Và Đoán Phạt (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Mối Quan Hệ Giữa Anh Chị Em Trong Chúa (Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.