VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Chữa Lành

Ê-sai 53:4-6; Ma-thi-ơ 8:16-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/5/2014; 1572 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 16:53:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 53, Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 53, Ma-thi-ơ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Tứ Diện Phúc Âm.


SốKhách từMới xem
1San Diego, CA, US805.46 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Hạt Giống Tốt (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Hãy Đi Và Kết Quả (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
4Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Đầy Tớ Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.