VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Chữa Lành

Ê-sai 53:4-6; Ma-thi-ơ 8:16-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/5/2014; 1564 xem 28 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 53, Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 53, Ma-thi-ơ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Tứ Diện Phúc Âm.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US0.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Công Khó Được Ghi Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Nhìn Xa Hiểu Rộng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
3Khải Tượng Truyền Giáo (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Kết Quả Của Lòng Tin Chân Thành (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
5Cuối Cùng Sẽ Về Đâu? (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.