VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Chớ Đoán Xét Nhau

Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/5/2014; 783 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 9:52:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US13663.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)5
2Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Phương Pháp Môn Đồ Hóa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Nhà Cầu Nguyện (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.