VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Lúa Mì Và Cỏ Lùng

Ma-thi-ơ 13:24-30; Ma-thi-ơ 13:36-43
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1942 xem 34 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 21:18:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13, Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13, Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam2742.33 phút
2Mountain View, CA, US2749.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cha Của Mọi Người Và Mọi Sự (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
2Sống Thỏa Lòng (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)4
3Phân Biệt Đối Xử (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Chúa Đã Sống Lại (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Ba Nguyên Lý (Mục Sư Trần Thiện Tri)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.