VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đức Chúa Trời Của Sự Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/22/2017; P: 1/30/2017; 447 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.61 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.66 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trống Vắng Người Cha (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Bây Giờ Tôi Đến (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Cứ Tin (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Người Hùng Mỗi Ngày Trong Cuộc Sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.