VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Điều Quý Nhất

Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 1777 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 23:31:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam13859.69 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Facebook Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hướng Tới Tương Lai (Mục Sư Lê Thế Đinh)2
4Thức Ăn (Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư)1
5Đức Chúa Trời Phán Qua Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.