VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Anh Em Tôi Sẽ Về Đâu?

Lu-ca 16:27-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/9/2014; 325 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 10:16:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US2119.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Mang Lại Sự Sống (Mục Sư Hồ Vũ)2
2Jê-sus Là Chúa Của Hội Thánh (Mục Sư Lê Văn Thể)2
3Uy Quyền Của Kẻ Tin (Mục Sư Đào Việt Tiến)2
4Phép Lạ Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Tôi Được Phước (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.