VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Phát Triển, Phát Hiện, Phân Biệt - Sống Với Nguyên Tắc 3PH

Giăng 1:29; Giăng 1:40-46; Mác 2:1-5; Ma-thi-ơ 10:19-20; 1 Cô-rinh-tô 3:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 1265 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 18:29:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1, Giăng 1, Mác 2, Ma-thi-ơ 10, 1 Cô-rinh-tô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, Giăng 1, Mác 2, Ma-thi-ơ 10, 1 Cô-rinh-tô 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.