VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Vimeo

Phục Hưng Qua Giáo Dục

Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/1/2016; P: 7/16/2016; 371 xem
Xem lần cuối 5/20/2019 22:43:46
Xem-VM  Chia sẻ

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Báp Tít, Niềm Tin & Cuộc Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8021.83 phút
2, France8064.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Cầu Nguyện Đầu Năm II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Lễ Ngũ Tuần 1993 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
3Chúa Hiện Diện và Sự Co Đơn (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Người Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Phan Minh Tân)1
5Nối Kết Tình Thân Trong Hội Thánh (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.