VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Hạ Mình Xuống Trước Mặt Ta

Vimeo

Hạ Mình Xuống Trước Mặt Ta

2 Sử-ký 2:7-14; 1 Phi-e-rơ 5:6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:7/2/2016; P: 7/16/2016; 550 xem
Xem lần cuối 0.36 giây
Xem-VM  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sử-ký 2, 1 Phi-e-rơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sử-ký 2, 1 Phi-e-rơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Báp Tít, Niềm Tin & Cuộc Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.37 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Hội Thánh Và Phúc Âm (Mục Sư Đặng Minh Trí)1
3Phục Sinh: Một Khởi Đầu Mới (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
4Đói Khát Sự Công Chính (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
5Tin Chúa Giê-xu Phước Thay (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.