VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-6; 1 Phi-e-rơ 2:9-12
Rev. Dwayne Nordstrom
C:6/8/2014; 621 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 14:49:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 2:7-14; 1 Phi-e-rơ 5:6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:7/2/2016; P: 7/16/2016; 483 xem
Xem lần cuối 4/3/2019 5:18:18
Xem-VM  Chia sẻ
Gióp 1:1-12; 1 Phi-e-rơ 4:12-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/23/2009; 1485 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 5:16:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16; 1 Phi-e-rơ 5:8-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/14/2009; 1168 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/9/2019 21:5:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:17; Lu-ca 12:4-5; 1 Phi-e-rơ 1:13-17
Pastor Michael Faber
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 498 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 14:45:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:10-12; 1 Phi-e-rơ 3:13-17
Pastor Michael Faber
C:6/1/2014; 422 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 6:46:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8; Hê-bơ-rơ 12:14; 1 Phi-e-rơ 1:15-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 317 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 0:20:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:19; 1 Phi-e-rơ 5:8; Thi-thiên 22:13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/13/2011; 1600 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 7:32:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48; 1 Phi-e-rơ 1:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 317 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 5:18:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:29; 1 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/20/2005; 427 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 3:40:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ undefined

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.