VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:1-18
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/30/2014; P: 12/5/2014; 1085 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 10:44:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US292.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xin Nhớ Đến Con! (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Say Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Của Lễ Cảm Tạ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.