VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Trong Khi Chờ Chúa Trở Lại

Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 601 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 5:57:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.