VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Tặng Phẩm Từ Trời - Đức Chúa Trời Quyền Năng

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1330 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 18:49:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Giáng Sinh, Tặng Phẩm Từ Trời, Mùa Vọng Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Thailand5051.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Mắc Lừa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Nói Với Cành Nho! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Bạn Sẽ Bị Muối Bằng Lửa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Hãy Vào Cửa Hẹp (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3
5Sống Dễ Chết Khó (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.