VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 304 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:36:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US688.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sao Điều Dữ Xảy Đến Cho Người Lành (Pastor Michael Faber)2
4Phước Vật Chất (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Tạ Ơn Chúa Và Biết Ơn Tình Người (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.