VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 274 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 12:38:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6427.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Có Biết Điều Mình Xin Chúa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Đầu Tư Vào Những Giá Trị Thật (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Sống Trong Các Mối Quan Hệ Thánh (Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
5Giữ Mình Thánh Sạch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.