VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Lòng Thương Xót Của Chúa Còn Đến Đời Đời

Thi-thiên 136
Pastor John Altfeltis
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 486 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 1:22:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 136.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 136.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US7107.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xóa Bỏ Khoảng Cách (Mục Sư Hứa Trung Tín)3
2Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Đầu Tư Vào Những Giá Trị Thật (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Sống Trong Các Mối Quan Hệ Thánh (Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
5Mùi Thơm Sự Sống (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.