VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Khi Tôi Phục Vụ Chúa

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 527 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 12:49:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, Thailand3093.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tấm Gương Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Lời Cầu Nguyện Của An-ne (Mục Sư Phan Minh Hội)2
4Điểm Mù (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)2
5Sự Sáng Soi Trong Tối Tăm (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.