VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Khi Tôi Phục Vụ Chúa

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 589 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 15:34:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.