VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Khi Tôi Phục Vụ Chúa

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 528 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.73 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, , US0.78 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giá Của Tình Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Nước Mắt Và Niềm Vui (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
3Làm Môn Đệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đắc Thắng Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Con Người Đền Ơn Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.