VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Giăng Báp-tít, Nhân Chứng Vể Ánh Sáng

Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 578 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 12:59:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8402.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)5
2Hội Thánh & Thánh Đồ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
3Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
4Điều Chúa Muốn Tôi Làm Trong Năm Mới (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
5Năm Mới, Tâm Trí Đổi Mới (Mục Sư Lê Duy Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.