VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Giăng Báp-tít, Nhân Chứng Vể Ánh Sáng

Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 541 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 7:1:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4726.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ưu Tiên Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Khải Tượng Về Cừu Và Dê (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Lý Do Cảm Tạ (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
4Năm Mới Tư Duy Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Lấy Lời Cảm Tạ Mà Đến Trước Mặt Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.