VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Giăng Báp-tít, Nhân Chứng Vể Ánh Sáng

Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:12/14/2014; P: 12/17/2014; 580 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.25 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhìn Về Tương Lai (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chớ Hiểu Lầm Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Lời Chúc Tết (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Công Nhận Và Công Bố Mọi Điều Tốt Lành Mà Chúa Đã Ban Cho Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.