VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Các Lựa Chọn Mới

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 556 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 2:40:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 3, Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 3, Ma-thi-ơ 26.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3030.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Xin Thời Gian Ngừng Lại! (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Biết Ơn Chúa: Phục Vụ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ý Nghĩa Lễ Báp-tem (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Quan Tòa Và Sự Phán Xét (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.