VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Tiếng Tăm Và Từ Tâm

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/10/2016; P: 7/20/2016; 1635 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 23:59:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.