VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Đổi Mới Tâm Trí

Rô-ma 12:2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 1634 xem 33 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 22:28:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Los Angeles, CA, US10347.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Chạy Bá Vơ, Đừng Đánh Gió (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Tìm Cho Kỳ Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Sống Không Ngày Mai (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
4Thay Thái Độ, Đổi Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Nắm Giữ Huyền Nhiệm Của Đức Tin (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.