VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Dân Chúa Chọn Được Phước

2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/25/2015; 491 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 17:43:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sử-ký 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sử-ký 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, France3036.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Hãy Nếm Những Phước Chúa Ban (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Rồi Sẽ Được Chúa Cất Lên (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)4
4Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)4
5Thời Gian Biệt Thánh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.