VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Phục Vụ Chúa

Giăng 12:24-26
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 1511 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/14/2019 16:27:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Phục Vụ.


SốKhách từMới xem
1, 13600.00 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Đối Diện Với Chuyện Khó Xử (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
4Sự Chịu Khổ Được Phước Của Tín Đồ (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Cảm Tạ Chúa Một Cách Tốt Đẹp (Pastor Gene Pietrini)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.