VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Phục Vụ Chúa

Giăng 12:24-26
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 1561 xem 22 lưu
Xem lần cuối 0.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Phục Vụ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.21 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Nhớ Hài Cốt Của Giô-sép (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Đường Tới Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Bảo Nhơn)2
4Ánh Sáng Của Sự Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.