VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Cái Nhìn Đúng Về Tiền Bạc

Cái Nhìn Đúng Về Tiền Bạc

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 1216 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 22:14:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France10958.81 phút
2, France10958.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Thịnh Vượng Cả Hồn Lẫn Xác (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Lạc Đà Và Lỗ Kim (Mục Sư Trần Thiện Tri)1
5Hội Thánh Quan Tâm (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.