VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Theo Chúa Để Làm Gì?

Mác 1:14-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 546 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 14:53:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, France3532.46 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếu Chúa Chẳng Tiếc (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
2Ma-ra-na-tha (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Quản Gia Khôn Ngoan (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Gia Phổ Của Hy Vọng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Hành Trình Của Đức Tin (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.